/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 15 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

    11.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

    22.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

Your score is

0%

Kategori