/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. I- Çekme halatı II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I- Termostatın arızalanması

II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçer-se, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kul­lanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa- yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Your score is

0%

Kategori