/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi motor hara­reti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Your score is

0%

Kategori