/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

    44.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori