/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 11 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:

  • Kusurlu far
  • Kusurlu rot
  • Kusurlu fren
  • Kusurlu direksiyon

Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. I- İdari para cezası verilir.

 

II- Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.

 

III- Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

 

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. I- Tam gazdan kaçınmak

 

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

 

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

 

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. I- Korkutmak veya şaşırtmak

 

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

 

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

 

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgeledirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aküden gelen düşük gerilimi, buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi elemanına ne ad verilir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Your score is

0%

Kategori