/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 11 Aralık Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I- Deri soğuk ve nemlidir.

II- Nabız düzenli ve dolgundur.

III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Ağır yüklerden ve aşırı yokuşlardan kaçınmak

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandı­rılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak – – – – değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak

• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Your score is

0%

Kategori