/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 10 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Your score is

0%

Kategori