“F” Sınıfı Traktör Ehliyeti ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: B1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar: Lastik tekerlekli traktör kullanabilirler.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

>>Detaylı Bilgi: 

F – Traktör Ehliyeti

1-17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış olması,

2- En az ilkokul mezunu olması,

3- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olması,

4- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak

5- Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olması zorunludur.

6- F sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.

“G” Sınıfı İş Makinası Sürücü Belgesi ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: B1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M tipindeki araçları da sürebilmektedir.G sınıfı iş makinası operatör belgesini alan kursiyerin trafiğe çıkması için aldığı ehliyettir. B ya da diğer ehliyetler varsa G sınıfı almaya gerek olmayıp direkt alınan operatör belgesi ile trafikte ehliyete G olarak işlenir. 

Kullanıldığı araçlar: İş makinesi türündeki motorlu araçlar.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

>>Detaylı Bilgi:

G – İş Makinası Sürücü Belgesi

1- G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.
2- G sınıfı sürücü belgesi alacakların 19 yaşından 1 gün almış olması.
3- G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılı geçicince değişir.
4- Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
5- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,
6- Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,
7- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
8- Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,
9-Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması  zorunludur.
10-G sınıfı sürücü belgesi ile M sınıfı araçlar kullanılabilir.
11- G sınıfı sürücü adayı önce kullanacağı makina için iş makinası kursundan makinaya ait operatör belgesi alıp ardından G sınıfı için başvurduğundan bu belge ile sadece trafik ve ilkyardımdan sınava girecektir.