/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


İlk Yardım

Kasım Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Genel

1. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

2 / 50

Kategori: Genel

2. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Genel

3. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

4 / 50

Kategori: Genel

4. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

5 / 50

Kategori: Genel

5. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Genel

6. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

7 / 50

Kategori: Genel

7. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

8 / 50

Kategori: Genel

8. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

9 / 50

Kategori: Genel

9. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

10 / 50

Kategori: Genel

10. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

11 / 50

Kategori: Genel

11. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

12 / 50

Kategori: Genel

12. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıda ki gibidir. Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

13 / 50

Kategori: Genel

13. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

14 / 50

Kategori: Genel

14. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

15 / 50

Kategori: Genel

15. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

16 / 50

Kategori: Genel

16. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

17 / 50

Kategori: Genel

17. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

18 / 50

Kategori: Genel

18. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

19 / 50

Kategori: Genel

19. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

20 / 50

Kategori: Genel

20. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

21 / 50

Kategori: Genel

21. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Genel

22. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

23 / 50

Kategori: Genel

23. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Genel

24. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

25 / 50

Kategori: Genel

25. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

26 / 50

Kategori: Genel

26. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

27 / 50

Kategori: Genel

27. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

28 / 50

Kategori: Genel

28. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

29 / 50

Kategori: Genel

29. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

30 / 50

Kategori: Genel

30. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

31 / 50

Kategori: Genel

31. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

32 / 50

Kategori: Genel

32. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

33 / 50

Kategori: Genel

33. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

34 / 50

Kategori: Genel

34. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Genel

36. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: Genel

37. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

38 / 50

Kategori: Genel

38. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

39 / 50

Kategori: Genel

39. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: Genel

40. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

41 / 50

Kategori: Genel

41. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

42 / 50

Kategori: Genel

42. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

43 / 50

Kategori: Genel

43. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

44 / 50

Kategori: Genel

44. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

45 / 50

Kategori: Genel

45. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

46 / 50

Kategori: Genel

46. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

47 / 50

Kategori: Genel

47. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Genel

48. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

49 / 50

Kategori: Genel

49. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

50 / 50

Kategori: Genel

50. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

Your score is

0%

Kategori