/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

9 Ağustos Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

3 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

11 / 50

Kategori: Videolu Sorular

11.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Videolu Sorular

14.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

18 / 50

Kategori: Videolu Sorular

18.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

34 / 50

Kategori: Videolu Sorular

34.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

37 / 50

Kategori: Videolu Sorular

37.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Videolu Sorular

43.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Your score is

0%

Kategori