/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 7 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

    23.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

    46.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori