50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 6 Şubat Mart Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yara- lanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlar­da yakıt sisteminin görevidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I- Arkadan çarpma

II- Kırmızı ışıkta geçme

III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. “Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri” arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? 

Your score is

0%

Kategori