50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 5 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

3 / 50

Kategori: Videolu Sorular

3.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

17 / 50

Kategori: Videolu Sorular

17.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

26 / 50

Kategori: Videolu Sorular

26.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

29 / 50

Kategori: Videolu Sorular

29.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

32 / 50

Kategori: Videolu Sorular

32.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

37 / 50

Kategori: Videolu Sorular

37.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori