50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 6 Ocak Animasyonlu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Videolu Sorular

19.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Videolu Sorular

26.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

29 / 50

Kategori: Videolu Sorular

29.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

41 / 50

Kategori: Videolu Sorular

41.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

46 / 50

Kategori: Videolu Sorular

46.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

48 / 50

Kategori: Videolu Sorular

48.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Your score is

0%

Kategori