/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 6 Haziran Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi II- Devridaim pompası kayışının kopması III- Radyatör üzerinde bulunan fan motoru­nun arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Araç sürücülerinin duraklanan veya parkedilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması  zorunludur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Your score is

0%

Kategori