/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 5 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutu-su arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. I- Termostatın arızalanması II- Devridaim pompasının arızalanması III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori