/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 30 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?– Copy – Copy – Copy – Copy – Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

Your score is

0%

Kategori