/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 3 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması  zorunludur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi II- Devridaim pompası kayışının kopması III- Radyatör üzerinde bulunan fan motoru­nun arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Araç sürücülerinin duraklanan veya parkedilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Your score is

0%

Kategori