/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 29 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

Your score is

0%

Kategori