/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 29 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

8 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

17 / 50

Kategori: Videolu Sorular

17.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

18 / 50

Kategori: Videolu Sorular

18.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

20 / 50

Kategori: Videolu Sorular

20.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

40 / 50

Kategori: Videolu Sorular

40.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

41 / 50

Kategori: Videolu Sorular

41.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Videolu Sorular

47.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Your score is

0%

Kategori