/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 29 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

    23.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

    49.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Your score is

0%

Kategori