/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 28 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24  saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre, I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasın-da ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

Your score is

0%

Kategori