/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 26 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?– Copy – Copy – Copy – Copy – Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori