/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 26 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

    5.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

    7.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Your score is

0%

Kategori