/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 25 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Your score is

0%

Kategori