/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 25 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

    18.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

    33.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Your score is

0%

Kategori