/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 23 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2.  

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. • Geçici hafıza kaybı

• Burundan kan gelmesi

• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Görülmelerinin engellenmesi

II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Your score is

0%

Kategori