/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 23 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?– Copy – Copy – Copy – Copy – Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Your score is

0%

Kategori