/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 23 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

 

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Your score is

0%

Kategori