/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 22 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

Your score is

0%

Kategori