/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 21 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

  15.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

  17.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

  44.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Your score is

0%

Kategori