/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 2 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Your score is

0%

Kategori