/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 19 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. • Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kim­yasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılma­sı uygun olur?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Your score is

0%

Kategori