/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 19 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. I- Termostatın arızalanması II- Devridaim pompasının arızalanması III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutu-su arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Your score is

0%

Kategori