/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 16 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

Your score is

0%

Kategori