/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 16 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Your score is

0%

Kategori