/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 15 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

  17.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

  19.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

  23.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori