/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 15 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?– Copy – Copy – Copy – Copy – Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Your score is

0%

Kategori