/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 13 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kim­yasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılma­sı uygun olur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. • Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Your score is

0%

Kategori