/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 14 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

    22.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

    50.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Your score is

0%

Kategori