/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 12 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Your score is

0%

Kategori