/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 11 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

15 / 50

Kategori: Videolu Sorular

15.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Videolu Sorular

23.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

24 / 50

Kategori: Videolu Sorular

24.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

32 / 50

Kategori: Videolu Sorular

32.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

36 / 50

Kategori: Videolu Sorular

36.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

49 / 50

Kategori: Videolu Sorular

49.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Your score is

0%

Kategori