/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 10 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Your score is

0%

Kategori