/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 1 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Your score is

0%

Kategori