/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 1 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. • Sıkıntı veya nefes darlığı • Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor-sa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve  sembollerden hangileri, sürücülere araçla­rını uygun mesafede mutlaka durdurmaları  gerektiğini bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I. Şerit değiştirmelerde II. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kul­lanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Your score is

0%

Kategori