/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 Ocak Ayı Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

 

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

 

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

 

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

 

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

 

I. Bebeklerde kol atardamarından,

 

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. . Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

 

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

 

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

 

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

  10.
 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. “Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17.

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23.

Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  40.
 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerin-deki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

45 / 50

Kategori: Genel

  45.
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Your score is

0%

Kategori