/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 9 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

16 / 50

Kategori: Videolu Sorular

16.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

19 / 50

Kategori: Videolu Sorular

19.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Videolu Sorular

27.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

39 / 50

Kategori: Videolu Sorular

39.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

49 / 50

Kategori: Videolu Sorular

49.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori