/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 9 Aralık Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    4.
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
  • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    7.
  • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
  • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I. Reflektör

 

II. İlk yardım çantası

 

III. Yangın söndürme cihazı

 

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

 

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

 

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

 

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Hangisi, alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aküden gelen düşük gerilimi, buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi elemanına ne ad verilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

 

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağız-dan yiyecek, içecek verilmesi

 

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

 

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Dizel motorlarda depodaki yakıtı yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

 

II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

 

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

 

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsüne yapmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Your score is

0%

Kategori