/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 8 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

 

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Your score is

0%

Kategori