/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 8 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi, açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri,salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

    10.
  1. Suni solunum uygulanması
  2. Dolaşımın değerlendirilmesi
  3. Kalp masajı uygulanması
  4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

    12.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler-den hangisidir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “Bak-Dinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

Your score is

0%

Kategori